On Demand Sessions

 • 01

  Zumba

  • Zumba W/ Apryl 1 ( 45 Mins )

  • Zumba W/ Apryl 2 (45 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 3 (45 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 4 (45 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 5 (48 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 6 (50 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 7 (50 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 8 (50 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 9 (50 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 10 (50 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 11 (50 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 12 (50 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 13 (48 Mins)

  • Zumba w/ Apryl 14 (48 Mins)